Tarım & Hayvancılık ...

 

Net Tarım & Hayvancılık Elemanları Servisi

Neden Net Tarım ve Hayvancılık Elemanları Servisi 

Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren açık ve kapalı alan bitkisel üretim ile hayvancılık faaliyeti yürüten büyük, orta, küçük ölçekli işletmelerin daha az maliyetli, güvenilir, işinin ehli, nitelikli yabancı uyruklu elemanları kolayca bulamadıkları ayrıca yasal çalıştırma konularında önemli sıkıntılar yaşadıkları bilinmektedir.

Yurtdışında Tarım ve Hayvancılık Elemanları Görevlendirme

Net Tarım & Hayvancılık Elemanları Servisi; yurt dışında tüm giderleri (Ücret, Vergi, Sigorta İşçi-İşveren Katkı Payı) ile birlikte Çalışma Vizesi alma işlemleri kendisine ait daha az maliyetli, eğitimli, sertifikalı kadrolu personellerini yapılan “Hizmet Sunum Satış Sözleşmesi” şartlarında yurtdışında başta Avrupa olmak üzere, dünyanın bir çok ülkesinde faaliyet gösteren ve talepte bulunan Tarım & Hayvancılık İşletmelerinde orta ve uzun süreli görevlendirmekte ve bu işletmelerin nitelikli personel hizmeti ihtiyacını karşılamaktadır..

Yurtiçinde Tarım ve Hayvancılık Elemanları Görevlendirme

Yurtiçinde ise Türkiye’nin tüm bölgelerinde açık ve kapalı alan bitkisel üretim ile hayvancılık faaliyeti yürüten büyük, orta, küçük ölçekli işletmeler ile daha küçük çiftlik sahibi aileler özellikle de gerekli olduğu zamanlarda nitelikli, daha az maliyetli, güvenilir, işinin ehli yerli veya yabancı uyruklu elemanları kolayca bulamamakta, ayrıca yabancı uyruklu kişileri yasal çalıştırma konularında önemli sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Net Tarım ve Hayvancılık Elemanları Servisi; yurt içinde tüm giderleri (Ücret, Vergi, Sigorta İşçi-İşveren Katkı Payı) ile birlikte yabancı uyruklular için Çalışma Vize İşlemleri kendisine ait daha az maliyetli, büyük çoğunluğu eğitimli ve sertifikalı, sürekli veya mevsimlik çalışan kadrolu yerli-yabancı uyruklu personellerini yapılan “Hizmet Sunum Satış Sözleşmesi” şartlarında kısa, orta, uzun süreli görevlendirmekte, talepte bulunan çiftlik ve işletmelerin nitelikli personel hizmeti ihtiyacını karşılamaktadır.

Net Tarım & Hayvancılık Servisi’nin Avantajları Nelerdir

1- Tarım & Hayvancılık işletmelerinin en uygun elemanı kısa sürede bularak emekten zamandan ve paradan tasarruf etmesi ayrıca maliyetlerin önemli bir kısmının ortadan kalkması

2- Personel çalıştırmaya ilişkin tüm parasal sorumluluklar (Ücret, Vergi, Sigorta İşçi-İşveren Katkı Payı) ile yurtdışında yasal çalıştırma ve çalışma vizesi alma işlemlerinin Net Hizmet Servisleri firmasına ait olması.

3-Görevlendirilen personelin bir kısım branşlar hariç tamamının eğitimli, belgeli, deneyimli olması            

4-Personelden memnuniyetsizlik duyulması halinde yüklenici firma tarafından en kısa sürede değiştirilme garantisi                                                 

5-Hizmet karşılığında kesilecek müşteri faturasının giderlere dahil edilerek % 20-30 oranında vergiden düşürülebilmesi.

6- Tarım & Hayvancılık İşletmelerinde mevsimlik, orta ve uzun süreli tüm işlerin profesyonel elemanlara bırakılması.

7- Yurt dışında bulunan Tarım & Hayvancılık İşletmelerinin en uygun elemanı tam zamanında bulma, ülkeler arası mevzuatlara takılmadan yasal çalıştırma, çalışma vizesi alma gibi konularda boşa zaman ayırmadan tamamen diğer işlerine yoğunlaşması, dolayısıyla işletmede performans, karlılık ve üretimin artmasıdır.

Hangi Personelleri Görevlendirmekteyiz

Yurtdışında: Tarım & Hayvancılık İşletmelerinde; daha az maliyetli, güvenilir, branşında uzmanlaşmış;

Sera İşçisi

Seracılık Teknikeri

Açık Alan Sebzecilik Bahçıvanı

Açık Alan Meyvecilik Bahçıvanı

Meyve Ağacı Budama Elemanı

Mevsimlik Grup Tarım İşçisi

Büyük ve Küçükbaş Hayvan Bakım Elemanı

Süt Sağım Elemanı

Peyzaj Bahçıvanı

Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri

Ziraat Teknisyeni

Tarım Teknikeri 

Veteriner Sağlık Teknisyeni

Veteriner Sağlık Teknikeri

Tıbbi Aromatik Bitki Teknikeri

Su Ürünleri Teknikeri

Su Ürünleri Mühendisi

Ziraat Mühendisi (Bahçe Kültürleri-Tarla Bitkileri- Biyoteknoloji Bölümü)

Ziraat Mühendisi (Zootekni Bölümü) branşlarında, kadrolu personellerimiz görevlendirilmektedir.

Yurtiçinde: Tarım-Hayvancılık ile alakalı Büyük, Orta, Küçük Ölçekli İşletmeler ile daha küçük Aile Çiftliklerinde firmamıza ait nitelikli, daha az maliyetli, güvenilir, branşında ustalaşmış;

Sera İşçisi

Seracılık Teknikeri

Açık Alan Sebzecilik Bahçıvanı

Açık Alan Meyvecilik Bahçıvanı

Çiftlik İçin Yatılı Aile

Meyve Ağacı Budama Elemanı

Meyve Ağacı ve Fidanı Aşı Elemanı

Mevsimlik Grup Tarım İşçisi

Büyük ve Küçükbaş Hayvan Bakım Elemanı

Çiftlik İçin Uzun Süreli Tarım İşçisi

Süt Sağım Elemanı

Traktör ve Tarım Alet Makinaları Kullanım Elemanı

Yabancı Peynir Yapım Ustası

Peyzaj Bahçıvanı

Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri

Ziraat Teknisyeni

Tarım Teknikeri 

Veteriner Sağlık Teknisyeni

Veteriner Sağlık Teknikeri

Tıbbi Aromatik Bitki Teknikeri

Su Ürünleri Teknikeri

Su Ürünleri Mühendisi

Ziraat Mühendisi (Bahçe Kültürleri-Tarla Ziraatı Bölümü)

Ziraat Mühendisi (Zootekni-Hayvancılık Bölümü) Mühendisi branşlarında, kadrolu personellerimiz görevlendirilmektedir.

Hangi Ülkelerde Tarım Hayvancılık Elemanları Görevlendirmekteyiz

İngiltere, Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, Macaristan, Çekya, Polonya, İtalya, İsveç, Norveç, Danimarka, Kanada, Güney Kore, İspanya, Portekiz, Romanya, Hırvatistan, Slovakya, Moldova, Azerbaycan, KKTC, Karadağ.

Yurtiçinde Hangi Şehirlerde Personel Görevlendirmekteyiz

Türkiye’nin tüm şehirleri ile yerleşim birimlerinde personel görevlendirmesi yapmaktayız.

Yurtdışı İçin Personel Görevlendirme İşlemleri ve Çalıştırma Şartları:

Personel Görevlendirme Hizmeti Satın Almak isteyen İşletme (Kurumsal Müşteri yetkilisi öncelikle bu Web sitesi üzerinde bulunan “FORMLAR” başlığı içerisindeki Müşteri Personel Talep Formunu doldurur ve elektronik ortamda gönderir. 

Daha sonra Net Hizmet Servisleri ilgilisi telefon veya E. Posta üzerinden Personel Görevlendirme Hizmeti Talep eden işletme (Kurumsal Müşteri) yetkilisi ile temasa geçer,

Görevli Personel talep eden işletme (Kurumsal Müşteri) yetkilisi ile karşılıklı görüşmeler neticesi ön anlaşma sağlandığında Personel Hizmeti Talep eden işletme (Kurumsal Müşteri) yetkilisi kendisine sunulan örnek sözleşmeyi etraflıca inceler, işletmenin (Kurumsal Müşterinin) doldurması gereken bölümleri doldurur ve imzalar. Daha sonra sözleşmede belirtildiği şekilde işletmeye (Kurumsal Müşteriye) ait gönderilmesi gereken bir kısım belgelerle birlikte Net Hizmet Servisleri ilgilisine elektronik ortamda ya da kargo ile gönderir. 

Bu şekilde sözleşmenin karşılıklı imzalanmasından itibaren sözleşmede belirtilen şekilde personel görevlendirme işlemleri resmen başlatılır ve personel görevlendirme işlemi yine sözleşmede belirtilen sürede (ortalama 40-60 gün) gerçekleştirilir. Personel göreve başladığında ise karşılıklı imzalanan “Hizmet Sunum Satış Sözleşmesi” şartlarında çalışılır.